Konsultföretag varslar

Femton personer på företaget Dataductus i Skellefteå har varslats om uppsägning.
Orsaken är att Eriksson drar ner på antalet konsultföretag - och Dataductus är då ett av de konsultföretag i landet som drabbas. Målsättningen är att vi ska hitta en ny kund i stället för Eriksson till hösten, och att ingen av de varslade 15 ska behöva sluta, säger Urban Lundmark, vd på Dataductus, som totalt har 65 anställda.