Kommunägda solarier trots cancerrisk

Över hälften av landets kommuner har fortfarande solarier i sina simhallar och sportanläggningar, trots att Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanat kommunerna att stänga sina solarier på grund av den höga cancerrisken.

Omkring 55 procent av kommunerna erbjuder fortfarande solning i solarium.

Det visar en kartläggning som Dagens Nyheter gjort av 267 av Sveriges 290 kommuner.

Världshälsoorganisationen, WHO, placerar solning i solarium i den högsta cancerriskgruppen.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar sedan den 1 januari i år kommunerna att stänga sina solarier på grund av riskerna.