Bönder vill ha mer föräldraledigt

Mer än hälften av alla män som är bönder tar ut mindre än en månads föräldraledighet. Men många av de tillfrågade männen skulle vilja ha mer tid för familjen.

De nya siffrorna kommer från en rapport som gjorts av lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Både manliga och kvinnliga bönder upplever att det är svårt att få ihop eget företagande med familjesituationen. Mer än hälften av kvinnorna vill ha mer egen tid.

Rapporten bygger på intervjuer med 500 LRF-medlemmar, lika många män som kvinnor.