Prostitution bland kvinnliga interner kartlagd

Var fjärde kvinnlig intern i svenska fängelser har någon gång prostituerat sig och var tionde har utsatts för människohandel. Det visar en studie som Kriminalvården har gjort.

Studien har kartlagt vilka kvinnorna är för att kunna utforma behandlingsprogram som kan hjälpa dem.

Anette har en lång kriminell karriär bakom sig och upplever att det inte har funnits någon hjälp att få då hon suttit i fängelse.

–  Jag umgicks ju ganska mycket i innekretsar, det eskalerade väl i att ja det blev för dyrt med kokain, det blev Amfetamin och sen bodde jag på gatan ett tag, säger Anette.

20 år av Anettes liv kantades av knarkmissbruk, prostitution och fängelsevistelser. När hon satt i fängelse valde hon att inte fullfölja något rehabiliteringsprogram. Hon kände att programmen främst var till för manliga interner och inte tog utgångspunkt i hennes behov utifrån vad hon varit med om.

– Man har ofta blivit utnyttjad på ett eller annat sätt, och låtit sig utnyttjas. Och det är väl någonting som jag tycker att det är viktigt att man arbetar med, säger Anette.

Varje år sitter i snitt omkring 300 kvinnor i fängelse i Sverige. Hur många bland dem som liksom Anette har erfarenhet av prostitution har tidigare inte undersökts.

Men i den här studien har man kunnat få grepp om vilka dessa kvinnor är genom att ställa frågor till alla kvinnliga interner om erfarenhet av prostitution och människohandel.

Studien visar att var fjärde kvinnlig intern i svenska fängelser någon gång har prostituerat sig och att var 10:e har utsatts för människohandel, det enligt Jenny Yourstone Cederwall som gjort studien.

– De här kvinnorna har ofta redan tidigt i sitt liv varit utsatta för sexuella övergrepp i högre utsträckning än kriminella kvinnor i största allmänhet. Och de har också svårare missbruksbild tillexempel, säger Jenny Yourstone Cederwall.

Enligt Jenny Yourstone Cederwall är det viktigt att kunna skilja ut dessa kvinnor från män som sitter i fängelse men även från andra kvinnliga interner, för deras behov av hjälp och rehabilitering ser annorlunda ut.

Anette har i dag tagit sig ur sitt missbruk och arbetar själv bland annat med att hjälpa unga kvinnor som har hamnat snett.

Hon tycker det är bra att Kriminalvården har upptäckt att man hittills inte har gjort tillräckligt för de här kvinnorna och att man vidtar åtgärder som syftar till att ändra på det.

– Grunden är ju att försöka få bort skammen och skulden och få människor att börja växa och våga ta steget ut, säger Anette.