SR Upplands opinionsundersökning

Många menar att det tas för mycket hänsyn till religion

Det tas för mycket hänsyn till religion i samhället. Det menar 40 procent av de tillfrågade i en opinionsundersökning Radio Uppland låtit göra, och som 576 personer svarat på.

- Jag tycker att det påverkar många saker i negativ riktning, tycker Deek Wawrzyniak.

- Jag tycker inte att det är för mycet, man måste ju ta hänsyn och jag tycker att det är inom rimliga gränser, säger Annika Fridén.  

Radio Uppland har, med hjälp av opinionsföretaget Novus, frågat: Tycker du att det tas för lite eller för mycket hänsyn till religion i det svenska samhället?

Av de 576 personer som svarat anser 40 procent att det tas för mycket hänsyn, ungefär lika många tycker att det är lagom, medan 10 procent tycker att det tas för lite hänsyn.

Madeleine Sultan Sjökvist är religionssociolog och har forskat om bland annat sekularisering och hon tror att finns flera orsaker till att många tycker att det tas för mycket hänsyn till religion. En viktig faktor är att sekulariseringen är så stark i Sverige, och att de som svarat inte vill att religiösa grupper ska lägga sig i juridik, politik och kultur, eller påverka vad man får säga, rita eller föreläsa om.

Men hon tror även svaren kan röja stråk av islamofobi och antisemitism.

- Man brukar ju också prata om mångafaldens paradox. Människor i de nordiska länderna vill gärna definiera sig själva som öppna, som nyfikna, som toleranta, men samtidigt ser man också att om man frågar om man kan tänka sig en moské eller en synagoga så säger man "ja gärna, men inte som granne till mig utan gärna någon annastans"

Madeleine Sultan Sjökvist är inte förvånad över resultatet, men någon som är det är Maynard Gerber, amerikan och religiös ledare för Judiska församlingen i Stockholm.

- Jag förstår inte vilken hänsyn man tar till religion här i Sverige. Men i USA kan man säga att religion spelar stor roll i många amerikaners liv och i samhället. På mynten står det "In God we trust". Det är otänkbart här i Sverige.