Arbetsmiljöverket

Brister hos flera gotländska företag

Arbetsmiljöverket kritiserar brister i arbetsmiljön vid tre gotländska företag. Kritiken gäller att olika typer av skydd saknas vid farliga maskiner, brister i personalens kunskap om hur man hanterar lyftanordningar, och att inspektioner av utrustning inte utförs som de borde.

Företagen det gäller är Trä-Johans i Ala, Gotlands Kalkstensfabrik i Burgsvik, och Lindells bil och recond i Visby.

Arbetsmiljöverket genomför nu under 2010 också inspektioner mot gruppboenden, vårdboenden och dagverksamheter.

Nu har man funnit arbetsmiljöbrister vid två verksamheter som Gotlands kommun bedriver och på det natthärbärge som Visby domkyrkoförsamling ansvarar för.

Företagen och omsorgsverksamheterna måste åtgärda problemen under hösten annars kan Arbetsmiljöverket utfärda vite eller förbud för verksamheterna.