Kvinnliga fångar

Var fjärde kvinnlig intern i svenska fängelser har någon gång prostituerat sig och var tionde har utsatts för människohandel. Det visar en studie som Kriminalvården har gjort. Vad har kvinnorna förlorat på att behandlingen av interner har utformats för män? Hur kan vården bli bättre. Samtal med Jenny Yourstone Cedervall, kriminolog.