Nyktra aktiviteter ska locka

I dag är det Folknykterhetens dag, och rörelsens aktiviteter ska locka medlemmar.
Organisationerna inom nykterhetsrörelsen ordnar aktiviteter runt om i länet - föreningarna går ihop och ordnar gökotta, underhållning, frågetävlingar och mycket annat. Och det är just aktiviterna inom nykterhetsrörelsen som man hoppas ska locka nya unga medlemmar. Men undersökningar har visat att många unga hellre söker sig till mer rebelliska rörelser som Attack och Reclaim the streets. Men Karl-Gunnar Olofsson tror inte att lösningen är att nykterhetsrörelsen blir mer anarkistisk och går ut på stan och kräver gatorna tillbaka. Någon måste sköta det ideella arbetet, och ta på sig styrelseuppdrag också.