Lieberman vill försegla gräns mot Gaza

Israels utrikesminister Avigdor Lieberman lanserar nu en ny plan för Gaza. Israel skall frånsäga sig allt ansvar för området, är hans idé. Men idén får mothugg.

Så sent som i går kväll avvisade EUs utrikeschef Catherine Ashton, under sitt besök hos utrikesminister Lieberman i Jerusalem, hans tankegångar om Israels framtida Gazapolitik.

Hans resonemang går helt enkelt ut på att Israel förseglar landgränsen mot Gaza helt och hållet och låter andra länder ta ansvaret för utvecklingen i området.

Innan dess vill den israeliske utrikesministern att tre av Gazas grundläggande problem löses med internationell hjälp. Ett kraftverk byggs som kan trygga elförsörjningen, avsaltnings- och reningsanläggningar byggs för att säkerställa vattentillgången och nya husprojekt sätts igång för att lösa bristen på bra bostäder.

Därefter kan Israel vända Gaza ryggen, avbryta blockaden som hindrar fartyg att anlöpa Gaza och överlåta ansvaret att Gazaborna överlever åt andra.

Bakom de här idéerna ligger en ständig frustration i Israel över att landet, trots att dess trupper har lämnat Gaza och de judiska bosättningarna där är ett minne blott, fortfarande klandras för att ockupera den lilla Hamasstyrda landremsan.

Gaza är helt beroende av Israel för sin försörjning och det är Israel som, med hjälp av Egypten, bestämmer vad som släpps in i området och som förbjuder i stort sett all export. Det är den här rollen Avigdor Lieberman vill bli av med.

I Egypten är man inte alls glad över den här idén, eftersom den kommer att lägga ett mycket större ansvar på Egypten att sörja för Gazabornas välfärd. Och EU:s utrikeschef Catherine Ashton jublade inte heller när Lieberman presenterade den för henne.

EU står fast vid att en palestinsk stat skall bildas av Västbanken och Gaza. Ingen annan lösning är möjlig, är hennes budskap till utrikesminister Lieberman.