SKÅNE

LRF vill leverera mer förnybar energi

Lantbrukarnas Riksförbund i Skåne vill att regeringen ska sätta ett högre mål om förnybar energi.

Idag är regeringens mål att 50 procent av den totala energianvändningen år 2010 ska bestå av förnybar energi.

Eftersom skånska bönder kan tänka sig att leverera mer så vill LRF Skåne öka målet till 70 procent.

– Så länge vi arbetar med biprodukter är de flesta överens om att detta bara är positivt och det finns faktiskt en potential på ett antal terawattimmar i svenskt jordbruk, säger Sven Norup på Norups gård utanför Knislinge som har jobbat med förnyelsebar energi i över 20 år.

Organisationen uppmanar nu både regeringen och oppositionen att öka målet.