SKÅNE

Stor brist på allergiläkare

Det råder brist på allergiläkare i Skåne och på många håll i regionen klarar inte mottagningarna av att hålla sina vårdgarantier.

– Vi har en ganska grav brist, och framför allt har vi många som är på väg att gå i pension. Så inom de närmaste fem åren ser det riktigt illa ut. Vi klarar inte av att hålla garantierna, säger Leif Bjermer, överläkare på Lung- och allergikliniken i Lund.

Och samtidigt som många allergiläkare nu går i pension så är det få som utbildar sig inom området. Det tar lång tid, ofta tolv till femton år, att bli allergolog och det är tid som många studenter inte vill offra. Därför, menar Leif Bjermer, borde det vara enklare att kombinera olika discipliner för att bli specialist inom allergiområdet.

– Framför allt behöver vi en bas där vi kan utbilda människor. Vi har fått ett löfte om ett geografiskt samlat allergikompetenscenter, men det har blivit nedprioriterat. Det skulle ha varit färdigt 2008, säger Leif Bjermer.

I Sverige är det runt 1,5 miljon människor som lider av någon form av allergi. Och för dem som har svåra symptom kan väntan på vård bli smärtsam.

– Den effekt som en dåligt kontrollerad allergi har på folk, den konkurrerar med det som traditionellt betraktas som betydligt svårare sjukdomar.