Västernorrland giftigast i Sverige

Västernorrland är det giftigaste länet i Sverige. Enligt uppgifter från Rapport och Länsstyrelsen skulle det kosta minst 1,2 miljarder kronor att sanera de allra giftigaste platserna.

En del av kostnaderna kommer bekostas av de företag som orsakat föroreningarna. Men i de giftiga områden där verksamheten lagt ner innan 1969, då den rådande miljölagstiftningen infördes, är det i stället staten som måste stå för kostnaderna.

Men om priset för saneringen verkligen kommer stanna på de uppskattade 1,2 miljarderna är svårt att säga enligt Emma Edfors, sektionschef på Länsstyrelsens enhet för analys och åtgärder.