Hyresgästföreningen sparkar suppleant

Den omstridde suppleanten i den nya tillfälliga styrelsen i Hyresgästföreningen i Västerås, Peter Hennig, har fått sparken. Man menar att han representerar ett företag som agerar i strid med hyresgästernas intressen. "Orimligt och upprörande", menar Peter Hennig själv.

Beslutet togs av förbundsstyrelsen igår.

– Det är alldeles självklart att man inte kan företräda en oseriös fastighetsägare och samtidigt vara förtroendevald i Hyresgästföreningen, säger förbundsordförande Barbro Engman.

– Hyresgästföreningen är till för att ta tillvara hyresgästernas intressen och det står i strid med att man samtidigt ska företräda en fastighetsägare som har misskött sig gentemot hyresgästerna.

– Det går inte att förena två sådana uppdrag, säger Barbro Engman.

Det var i mitten av juni som Hyresgästföreningen tillsatte en tillfällig styrelse, efter att den förra fått sparken av förbundsstyrelsen. Då valdes Peter Hennig in som suppleant.

Samtidigt var han konsult på frivillig basis för ett bostadsföretag i Västerbotten som anmälts till hyresnämnden i Umeå på grund av att en hyresfastighet misskötts. Hyresnämnden ska nu ta ställning till om fastigheten ska tvångsförvaltas.

Men Peter Hennig själv menar att det är orimligt och upprörande att han får sparken från Hyresgästföreningen bara för att han har ett uppdrag hos fastighetsbolaget i Västerbotten:

– Genom att agera såhär inför Hyresgästföreningen yrkesförbud för sina förtroendevalda. Kan inte förbundsstyrelsen acceptera att folk har en annan "yrkesroll" också, samtidigt som man är förtroendevald, då vet jag inte vart man är på väg.

– Uppdraget hos fastighetsbolaget är helt på frivillig basis, och jag gör det för hyresgästernas väl. Jag har hela tiden haft kontakt med både hyresnämnden, Hyresgästföreningen och andra för att få till stånd en bra lösning på det här bolagets problem, säger Peter Hennig.

Peter Hennig meddelar samtidigt att han tänker gå vidare i ärendet.