östergötland

Giftområden kostar 400 miljoner att rena

Minst 400 miljoner kronor kommer saneringen av länets mest förorenade områden att kosta. Valdemarsviken och Gusums bruk ses som de två giftigaste platserna i länet.

Sveriges Television har tillsammans med länsstyrelserna och Naturvårdsverket sammanställt de mest förorenade områdena i Sverige.

Valdemarsviken, med hundratals ton förgiftat sediment från den nedlagda läderfabriken i Valdemarsvik, ses som det giftigaste området, i länsstyrelsens rankning. Fisken i området har förhöjda halter av kvicksilver. Det kommer kosta minst 150 miljoner kronor att rena området.

Men för att rena de mest förorenade områdena i länet krävs många miljoner. Beräkningar visar att kostnaden kommer sluta på minst 400 miljoner kronor.

De över 600 platser som landets länsstyrelser bedömer är mest skadliga ligger ofta nära bebyggelse och vattendrag.

– Konsekvenserna är att det kan finnas risk för hälsoeffekter och risk för negativ påverkan på djur och natur i närheten där folk bor, säger Inger Johansson, handläggare på Naturvårdsverket, till SVT.

Totalt finns 80 000 förorenade platser i landet, men majoriteten av platserna är ännu inte analyserade.