litteratur

William Faulkner bokstaverar Yoknapatawpha

Den amerikanske författaren och nobelpristagaren i litteratur, William Faulkner, har digitaliserats. Det är hans föreläsningar på University of Virginia från slutet av 1950-talet som gjorts tillgängliga av litteraturprofessor Stephen Railton.

– Om man bryter ner det är det enkelt: Y-O-K-N-A-P-A-T-A-W-P-H-A. Det är ett Chickasaw-ord som betyder "vatten rinner långsamt genom slättland", säger William Faulkner på bandet.

Det krångliga Yoknapatawpha County, är en plats som han hittat på själv och som figurerar i över 20 av hans romaner, till exempel Absalom, Absalom!

Faulkner skrev i en modernistisk stil, med inre monologer och långa och komplexa meningar som kunde sträcka sig över flera sidor. Under en föreläsning på universitetet frågade en student varför han skrev så, och så här svarade Faulkner:
 – Människan är alltid en sammanfattning av sitt förflutna, och det är anledningen till de långa meningarna som går framåt och bakåt i tiden.