örebro län

Minskat stöd till parkinsonsjuk

Den svårt parkinsonsjuke Arne Ivarssons assistanstimmar har minskats med 44 timmar i veckan. Det påverkar hans livssituation eftersom han får tillbringa mycket tid ensam. Arne Ivarsson är besviken på Försäkringskassans beslut.

– Jag tycker det är dåligt, det är dåligt gjort.

Det säger Arne Ivarsson, som i sin ungdom var en aktiv man. Sedan slog sjukdomen Parkinson till och idag har han bland annat svårt att äta och gå på toaletten själv. Men det beräknas han bara behöva hjälp med två och en halv timme per dag. Åtminstone enligt Försäkringskassans beslut att dra ner på assistanshjälpen från 56 timmar i veckan till drygt 12 timmar i veckan. Men enligt Christine Liljendahl, specialist på funktionshinder på Försäkringskassan behöver inte Arnes tillstånd ha ändrats utan snarare riktlinjerna efter vilka man omprövar beslutet.

– Då gör man en omprövning efter de riktlinjer som gäller vid omprövningstillfället. Och då kan det vara så att riktlinjerna har ändrats, även om förutsättningarna för personen inte har ändrats någonting, säger Christine Liljendahl.

I Augusti fyller Arne Ivarsson 65 år. Efter det omprövas inte längre beslutet om assistanstimmar. De timmar man har innan man nått sin pensionsålder behåller man även efteråt och för resten av livet. Därför har han överklagat och även sökt hjälp hos Degerfors kommun som nu gett honom ytterligare några timmar, men det räcker inte, menar han. För honom hjälper det att ha människor omkring sig.

– Visst gör det det, säger Arne.

Arne önskar att hans assistanstimmar ska återgå till hur de var förr.

Var det bättre då?

– Mycket bättre, berättar Arne Ivarsson.

Ida Leveby Andersson
ida.leveby_andersson@sr.se