KAROLINSKA

Sjuksköterskeutbildningen för teoretisk

Personalbristen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna kan delvis förklaras med att sjuksköterskeutbildningen är alltför teoretisk. Det har lett till att nyutbildade sjuksköterskor måste skolas in under flera månader. Det menar Barbro Fridén, chef på barnsjukhuset, och sjukvårdsdirektören Birger Jakobsson på Karolinska universitetssjukhuset på Dagens Nyheters debattsida.

De efterlyser en mer ändamålsenlig sjuksköterskeutbildning, och de upplever också att myndigheter ibland ställer krav som inte är verklighetsförankrade.

Astrid Lindgrens barnsjukhus fick nyligen allvarlig kritik av Socialstyrelsen för bland annat brist på personal med rätt kompetens.