Östersund

Alternativmedicinare behandlar barn

Trots att det är förbjudet så har homeopaten och kinesiologen Elisabeth Lif Hagen i Östersund undersökt och behandlat barn som är yngre än åtta år gamla.

Enligt Elisabeth Lif Hagen rör det sig om cirka 10 barn som hon behandlat under sina 30 år i yrket.
- Jag behandlar mina egna barn, de är 18 och 20 år i dag och har aldrig varit till doktorn. Sen har jag i princip tackat nej till alla till 99,9 procent så det kanske är nån liten pyttepytte jag tagit emot för att föräldrarna bönar och ber, säger Elisabeth Lif Hagen.

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, (som tidigare hette kvacksalverilagen), så är det förbjudet för dem som jobbar med alternativa behandlingar att undersöka eller behandla barn. Det gäller homeopater, kinesiologer, de som jobbar med healing och så vidare - kort sagt alla som inte har utbildning och legitimation inom hälso- och sjukvården.

Catrin Holgén är ansvarig överläkare för astma- och allergiteamet på barnkliniken på Östersunds sjukhus. Hon möter barn som besökt Elisabeth Lif Hagen och hon är starkt kritiskt.
- De berättar att vederbörande person som undersökt dem på olika konstiga sätt har dragit slutsatser som låter helt upp i det blå enligt min vetenskapliga åsikt. Egentligen skulle jag önska att lagen gällde tills man var vuxen, men nu är lagen sån att det är åtta år som är den lagliga gränsen, säger Catrin Holgén.

Även Elisabeth Lif Hagen tycker att lagen borde ändras, men hon vill ta bort åldersgränsen för behandlingar av barn.
- Min önskan vore ju egentligen att behandla ännu fler, men det är ju ett lagbrott och därför gör man det inte. Vi kan väl hoppas att det kan bli nån förändring, det är väl min önskan, säger hon.

Sophia Weston
sophia.weston@sr.se