Hopp om lindring för Parkinsonpatienter

Forskare i Lund hoppas ha funnit orsaken till att mediciner mot Parkinson kan leda till helt okontrollerade rörelser hos många patienter.

I Sverige har en på hundra av alla äldre den neurologiska sjukdomen Parkinson, som bland annat ger problem med stelhet och skakningar i kroppen. Medicinerna man använder för att behandla kan ge starka biverkningar i form av så kallad dyskinesi, vilken betyder att man drabbas av okontrollerade rörelser.

Genom att man förstår vilka mekanismer ligger bakom kommer man i framtiden att kunna både förebygga och motverka biverkningen.

Målet är främst att få bort de besvärande biverkningarna och det gör man genom att kombinera behandling som finns i dag med genterapi, vilket innebär att man tillför nya gener till cellerna i hjärnan. Men långsiktigt är målet att kunna behandla sjukdomen helt och hållet med de nya metoderna.

Professor Deniz Kirik vid medicinska fakulteten i Lund, som leder forskargruppen, tror att man kommer att kunna erbjuda den nya behandlingen inom fem år.

Karl-Gunnar Skoog är ordförande i Parkinsonförbundet och har själv sjukdomen sedan tolv år tillbaka. Han menar att de nya resultaten är ytterligare ett steg på vägen till en bättre livskvalitet för Parkinsonpatienter.

– Det här betyder väldigt mycket i det sociala umgänget. Många som har de här biverkningarna, som till exempel överrörlighet drar sig ju tillbaka. Man skäms lite, man tycker att det är obehagligt att visa upp sig när man inte kan behärska sin egen kropp riktigt. De här biverkningarna leder ofta till att man drar sig tillbaka och isolerar sig. Kan man eliminera det problemet har man vunnit hemskt mycket i livskvalitén, säger Karl-Gunnar Skoog.