Ekonomi

IMF: Svensk tillväxt bromsar in 2011

Internationella valutafonden tycker att finansminister Anders Borg är för optimistisk gällande Sveriges ekonomi. Till skillnad från finansdepartementet tror IMF att tillväxten i Sverige kommer att mattas av nästa år.

Internationella valutafonden är alltså ovanligt pessimistisk i sin syn på Sveriges ekonomiska utveckling. I alla fall om man jämför med finansminister Anders Borgs prognoser.

Enligt IMF kommer Sveriges ekonomi att växa med 1,9 procent nästa år. Det ska alltså jämföras med den 3,8 procentiga tillväxt som finansminister Anders Borg har förutspått. Tilläggas bör att även Riksbanken och Konjunkturinstitutet förutspår betydligt bättre tillväxt nästa år, jämfört med IMF:s bedömning.

Enligt IMF finns det en betydande osäkerhet rörande styrkan i den globala återhämtningen. Det kan slå mot den stora svenska exportindustrin.

Dessutom noterar IMF att den europeiska statsskuldkrisen medfört att den svenska kronan förstärkts. Och det har haft en negativ inverkan på Sveriges globala konkurrenskraft.

IMF:s dystra tillväxtprognos omfattar även den svenska arbetsmarkanden. Medan finansdepartementet tror att arbetslösheten kommer att sjunka till 8,4 procent nästa år, tror IMF att arbetslösheten stannar på 8,8 procent.