Skyddsvärda områden skall kontrolleras

Gotlands skyddsvärda områden skall kontrolleras. På Gotland finns det idag 129 så kallade "Natura 2000-områden", områden som skapats för att skydda djur och växter från utrotning.

Nu har regeringen gett Naturvårdsverket och länsstyrelserna i uppdrag att kvalitetssäkra gränser och rapportera in vilka sorters naturtyper ett område innehåller.

Arbetet påbörjas med att gå igenom vilka förändringar som behöver göras för Gotlands Natura 2000-områden och kommer att pågå fram till och med den 1 oktober 2011.

I Sverige finns omkring 4 100 Natura 2000-områden.