Örebro län

Fler jobb för lärare

Det finns betydligt fler lediga jobb för lärare i länet i år jämfört med förra året. Antalet lediga jobb har ökat med 18 procent i länet och 28 procent i riket, enligt Lärarförbundet. I flera av länets mindre kommuner har antalet lediga jobb fördubblats.