länet

Mer att välja på för länets lärare

Det finns fler lediga lärarjobb i Jönköpings län än på många år. Det visar ny statistik från Lärarförbundet.

De lediga lärarjobben i Jönköpings län har ökat med 41 procent jämfört med förra året. Det visar på en vändning på arbetsmarknaden för lärare. Totalt i landet söktes det under våren 14 367 lärare.

Tittar man på siffrorna för Jönköpings län så ser man att det är i Aneby och Vaggeryd man behöver anställa flest nya lärare. Aneby kommun söker elva nya lärare i år jämfört med två tjänster förra året. Det är en ökning med 450 procent.

I Vaggeryds kommun har de lediga lärartjänsterna ökat från fem lediga tjänster förra året till 25 i år.

Barn- och utbildningschefen i Aneby, Bo Rofors, säger till Nyheterna att det är omstrukturering av skolverksamheten och pensionsavgångar som är orsaken till att fler lärare behövs, men också de ständigt återkommande tjänsterna med specialkompetens, som är svåra att besätta.

I Vaggeryds kommun beror efterfrågan på pensionsavgångar och vakanta tjänster, berättar förvaltningschefen Anders Öhlin.

Trenden ser likadan ut i alla kommuner i länet.