Miljö

Populärt att åka till havet

Svenskarna åker till havet på sin fritid. Det visar en enkät som Naturvårdsverket har gjort bland över drygt 1000 personer i vårt avlånga land.

– Jag tycker att det är mycket roligt att så många bryr sig om havet och som är oroliga för tillståndet, säger Katrin Zimmer som är miljöekonom vid Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket undersöker hur mycket det kan kosta att komma tillrätta med problemen i framförallt Östersjön. Då gäller det också att veta vad befolkningen tycker om havet. I höst kommer flera liknande enkätundersökningar att redovisas från länderna runt Östersjön. Frågorna handlar om havet vilket för svenskarna är både Östersjön och Västerhavet.

– Det är jättemånga som åker till havet. Av dem som har svarat har 97 procent varit vid havet på sin fritid, säger Katrin Zimmer.

De stora problemen enligt undersökningen är tungmetaller och andra miljögifter, oljeutsläpp och nedskräpning. Men det är få som är villiga att behöva betala mer än skatt för att komma tillrätta med problemen.

– Det går att göra en betalningsviljeundersökning som ett andra steg. Då kanske det går att få fram ett pris på hur värdefullt havet är för svenskarna, säger Katrin Zimmer.