Verum

Verum reser staty över Göingehövding

I Verum i Hässleholms kommun har Verums Bygdelag tagit beslutet att göra en staty av Göingehövdingen Svend Povelsen.

Det sägs att Svend Pouvelsen föddes i Verum för 400 år sedan. Han var en dansk soldat och krigade för Danmark under snapphanetiden. Han gjorde sig känd både i Sverige och Danmark.

Men varför just Svend Paulsson?

- Han var liksom anförare av för snapphanebanden. De danskar som ville ha kvar sin rätt med sin gamle kung stred för sin gamle kung och för sitt gamla fosterland säger Anders Paulsson, ordförande på Verums Bygdelag.

Det sägs också att Svend Pouvelsen var en Göing som krigade för Danmark under perioden 1658 och då Skåne var danskt.

Enligt den lokala historikern Klas Rudestam finns det inga minnen i Skåne som har med Göingehövdingen Svend Pouvelsen att göra förutom att hans namn står på en sten i Broby men i ett kungligt brev kallas han för Göing. Det är så man kopplar Svend Pouvelsens rötter till Verum.

- Det börjar märkas att vi kommer att göra någonting med Göingehövdingen och vi är ju framförallt Göingar här så att vi vill väldigt gärna markera vår särart, säger Anders Paulsson.

Vad tror ni folket kommer att tycka?

- Jag tror att det är en överraskning, vi hoppas på det.