Sjuksköterskeutbildning är för teoretisk

Ledningen för Karolinska sjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus kritiserar dagens utbildning av sjuksköterskor och menar att den är för teoretiserad.

Det här innebär långa inskolningstider för sjukhusen vilket belastar övrig personal och påverkar patientsäkerheten.
Det säger Birgir Jakobsson är chef för Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Inskolningen av nya sjuksköterskor tar flera månader enligt Birgir Jakobsson och det här ger bemanningsproblem på sjukhusen och för att underlätta efterlyser han en längre praktik och inskolning som ingår i utbildningen.
Högskoleverket som ansvarar för utbildningen menar dock att sjukhusen kan förbättra sig som praktikplatser. Men även skolorna kan bli effektivare och vid den senaste granskningen klandrades flera utbildningar, säger Lennart Ståle som är ställföreträdande generaldirektör.

Reporter Erik Andersson
erik.andersson@sr.se