Laxå

Vattennivån på tapeten igen

Vattennivån i Västra Laxsjön är mycket låg och skapar problem för fiske och båtar i området. Det anser flera personer som hört av sig till Länsstyrelsen.

En person skriver till exempel till Länsstyrelsen att även fisk och kräftor drabbas när vattnet i sjön sjunker till en så låg nivå som den nu är.

Det är inte första gången det kommer in klagomål på vattennivån i Västra Laxsjön i Laxå kommun. Vattennivån där och i Bergskanalen som leder genom Laxå har varit föremål för Länsstyrelsens utredning under flera år. Förhållandena har till och med polisanmälts vissa år.

Tiveds Energi som har hand om vattenregleringen i Laxsjön menar att nivån nu inte ligger under den tillåtna gränsen.

Länsstyrelsen meddelar nu att Tiveds Energi, som sköter vattenregleringen har gått med på att höja nivån något i Västra Laxsjön men att det kommer att ta cirka en vecka innan den är helt slutförd.