Kritik mot behandlingshem

Chef kritiseras för att inte ha gett tillräckligt stöd till ensam anställd i utsatt situation.
I början av december förra året avvek en patient i från Renforsens behandlingshem i Vindeln. Två dagar senare påträffades mannen död, troligen dog han av en överdos mediciner. Nu har Statens instutitionsstyrelse SIS utrett det inträffade och enligt Sten Svensson, tillsynsdirektör på SIS, är kritiken mot behandlingshemmet allvarlig. En föreståndare på Renforsens behandlingshem får kritik för att han inte agerade tillräckligt i situationen. Institutitionschefen kritiseras för att han inte hade sett till att det fanns tillräckliga rutiner vid såna här händelser. Själv anser Bengt Olsson, chef på Renforsens behandlingshem, att kritiken delvis redan är överspelad för rutinerna har ändrats. Men på SIS anser man alltså ändå att åtgärderna som gjordes vid den tidigare kritiken inte var tillräckliga, och de kommer nu att följa upp arbetet på Renforsens behandlingshem.