Norrbotten

Länsborna litar på rättsväsendet

Det finns ett stort förtroende för rättsväsendet i Norrbotten, det visar en undersökning som Luleå Tekniska universitet, LTU, har gjort. Men norrbottningarnas bild av hur brottsligheten ser ut i länet är skev.

Två tredjedelar av Norrbottningarna tror att brottsligheten i den egna kommunen är lika stor eller högre än resten av Sveriges, trots att Norrbottens kommuner har lägre brottslighet än riksgenomsnittet.

Bilden av hur brottsligheten ser ut i länet får norrbottningarna framför allt från massmedia och vänner och bekanta.