Grundvattnet sjunker

Grundvattennivåerna landet sjunker nu på många håll. Vissa delar av Västmanland gränsar till områden där vattennivån ligger under det normala.

– Västmand ligger ju i ett område som i huvudsak ligger nära den normala grundnivån, men länet gränsar till områder som ligger under normalvärdet, vilket kan innebär problem för vissa som har kanske grunda grävda brunnar, säger Göran Risberg, avdelningschef på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

För tillfället råder det alltså ingen krissituation, enligt honom, men har man en brunn som man tidigare haft problem med tycker han att man bör hålla koll på vattennivån. 

Det som händer om grundvattennivån blir för låg är förstås att det kan bli vattenbrist, men ibland kan även vattnet få en svavelsväteslukt, alltså en lukt av gamla ägg.

Det är inte farligt, enligt Göran Risberg, men kanske mindre trevligt att dricka.
Det man kan tänka på om man har egna brunnar är att främst att inte slösa på vattnet, och det andra är att sprida på vattenanvändandet, säger Göran Risberg till P4 Västmanland.:

– Det är dumt att köra både tvättmaskin och duscha samtidigt, utan bättre att sprida användningen över dygnet.

Om den här värmeperioden fortsätter framöver, blir läget allvarligare då?

- Ja, fortsätter torkan fortsätter grundvattennivåerna så klart att sjunka. Det kommer att krävas mycket regn för att grundvattennivåerna ska höjas eftersom det är så torrt, säger Göran Risberg.