Miljö

Kontrollerar om korna mår bra

Nu har länsstyrelsens djurskyddskontrollanter börjat åka runt och kontrollera att korna här i vårt område verkligen är ute på bete.

Länsstyrelsens landsbygdsenhet i Uddevalla har två kontrollanter ute på intensiva kontrollrundor i några veckor, bland gårdarna i 18 kommuner här i Bohuslän, Dalsland och Trestadsområdet.

Enligt djurskyddslagen ska alla nötkreatur vara ute på grönbete under tre sammanhängande månader på sommaren. Mjölkkor ska få beta minst sex timmar om dagen och övriga nötkreatur ska hållas ute dygnet runt. Kontrollanterna besöker de gårdar där risken är störst att korna hålls inne.

– Vi har dels valt ut de gårdar som inte har haft korna ute tidigare somrar, dels områdesvis eftersom vi vet att det finns vissa områden där man varit sämre på att släppa ut korna på bete. Både små och stora gårdar finns med i urvalet, säger djurskyddskontrollant Jenny Karlsson.

Vilka områden de koncentrerar sig på vill inte Jenny Karlsson säga. 

– Det ska vara lite överraskning vart vi kommer, säger hon.

Länsstyrelsens djurskyddskontrollanter gör alltså en särskild satsning på beteskontroll i sommar. Jenny Karlsson säger att det är bra och effektivt att de kommer till många gårdar under några intensiva veckor.

– Vi gör mycket djurskyddsnytta under relativt kort tid, från Kungälv i söder till norska gränsen och värmlandsgränsen.

Jenny Karlsson tycker att man i första hand ska prata med bonden, om man som privatperson tror att kor missköts och inte får komma ut på bete. Men är man säker på att det finns missförhållanden, så ska man absolut vända sig till länsstyrelsen, säger hon.

– Vi har en djurskyddstelefon dit man kan ringa och man får vara anonym om man vill.

Telefonnumret är 031 - 60 71 72.