Dålig etanol har kostat bilägare miljoner

För hög svavelhalt i etanolen som saboterar bilmotorn har drabbat många bilister under våren. Bilbolagen skyller på oljebolagen och oljebolagen menar att det är biltillverkarnas ansvar. Konsumenterna hamnar emellan och tvingas betala miljonbelopp för reparationer.

– Andra importörer har kommit in på marknaden och det har skett vissa misstag i hanteringen. Tyvärr är det ett antal bilägare som har drabbats och de borde kompenseras, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i föreningen Gröna bilister.

När den brasilianska sockerrörsetanolen blev dyrare i slutet av 2008, dök det upp nya importörer på den svenska marknaden – och man började köpa in mer av den billigare europeiska spannmålsetanolen. Problemet var att den i vissa fall innehöll för höga halter av sulfater, vilket skadade bilarnas motorer.

Enligt branschorganisationen BIL Sweden handlar det om ett tusental bilar som har reparerats till en sammanlagd kostnad på upp till 15 miljoner kronor. En kostnad som oljebolagen borde stå för, menar Jakob Lagercrantz.

– Man hade kunnat vara beredd på det, men det var man inte. Därför ställde oljebolagen inte kraven och det kom ut i systemet och har drabbat enskilda bilägare. Det är inte acceptabelt, säger han.

Inom oljeindustrin säger man att det inte fanns någon standard som reglerade mängden sulfat i etanolen. En sådan regel infördes först i juni i år på grund av de problem som dykt upp. 

Ulf Svahn, vd på SPI, Svenska Petroleum Institutet, som företräder oljebolagen på den svenska marknaden, menar att de bara har levererat det som beställts av biltillverkarna.

– Vi har ansvarat för att leverera en produkt som vi har kommit fram till tillsammans i svensk standard. Och det har vi levt upp till.

Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, håller inte med utan skyller på oljebolagen.

– Vi har ju tagit fram bilar som fungerat klanderfritt i femton år. Och sedan blandar bränslebolagen plötsligt en annan soppa, som gör att bilen stannar. Då borde de stå för kostnaden.

Saab är hittills det enda företaget som sagt att man kommer att ersätta drabbade kunder. Men det är fortfarande oklart om bolaget sedan kommer att kräva pengar från oljebolagen.  

Men frågan handlar inte bara om vem som ska betala utan också om problemen hade kunnat undvikas. Jacob Lagercrantz på Gröna bilister menar att samma problem som uppkom i Sverige inträffade i USA för flera år sedan. Branschen borde därför ha känt till att det kunde hända.

Men på oljebolagens förening var man helt ovetande, säger Ulf Svahn, vd för SPI.

– Vi vet ju inte vilka krav bilindustrin har på bränslet för att det ska fungera i de motorer de har. De måste de berätta för oss.

Men den här kunskapen verkar ju ha funnits tidigare?

– Det är riktigt. Men om den kunskapen har funnits i den svenska bilindustrin – det vet inte jag, säger Ulf Svahn.

Men inom bilindustrin kände man till problemen. Det säger Bertil Moldén på Bil Sweden.

Tror du att det var känt inom oljebolagsindustrin också?

– Ja, säger Bertil Moldén.