KAMPHUNDAR

Hundägarna orsak till de flesta attacker

Frågan om förbud mot så kallade kamphundar diskuteras för fullt efter att Danmark nyligen förbjudit ett antal hundraser. Företrädare för Citypolisen menar dock att problemet ligger hos hundägarna och att det bör krävas tillstånd att ha hund.

Håkan Andersson på Citypolisens djurgrupp menar att det inte bara är kamphundar som skapar problem, utan att de fall som rapporteras in har att göra med oansvariga eller okunniga hundägare.

Hundägaren Sam Bjuvin tycker att lagen som den ser ut i dag är uddlös. Bjuvin vill att hundar i samhället alltid ska vara kopplade, och i de fall de inte är det ska polisen ha möjlighet att ingripa - innan något sker.

Håkan Andersson på polisen menar att förslaget har poänger, men själv sticker han ut hakan och förordar han en annan lösning.

– För att få ha vapen krävs licens. Varför skulle man inte kunna kräva tillstånd för att få ha hund.

Oscar Skagerlind

oscar.skagerlind@sr.se