Flykting lurad igen

Nu avslöjas ytterligare ett fall där Migrationsverket uppges har kallat en flykting till ett möte där istället polis väntade för att kunna avvisa honom.
Vid mötet i Töreboda skulle fortsatt boende och ett praktikarbete för flyktingen diskuteras, var det sagt. Men samma dag fattades beslut om avvisning, och då den iranske mannen kom till mötet greps han av polis och sattes i förvar. Två dagar senare avvisades han tillsammans med sin hustru och deras treåriga barn.