Solna

Nationalarenan blir dyrare

Den nya nationalarenan i Solna blir hundratals miljoner dyrare än politikerna trodde när de fattade beslut om att börja bygga. Skälet är att Arenabolaget bestämt sig för att bygga fler loger som kostar mer än vanliga sittplatser. Dessutom har det krävts fler pålar för att stabilisera Arenan.

Stadsdirektör Kristina Tidestav sitter i Arenabolagets styrelse för kommunens räkning.

– Marken har varit lite sämre än vad man först trodde och det har krävts fler och längre pålar för att stabiliserar arenan, säger Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna.

Vid Solna station byggs det för fullt och det som ska bli södra läktaren tornar upp sig under kranarna. När den står klar 2012 kommer jättearenan svälja minst 50 000 besökare och bli störst i Skandinavien.

Men hur mycket bygget kommer att kosta är ganska osäkert. Högst 1,9 miljarder fick politikerna veta när de klubbade igenom beslutet vintern 2007. Idag står det 2,2 miljarder på prislappen från entreprenören Peab.

Men att arenan nu alltså är trehundra miljoner dyrare än när politikerna beslutade om att satsa skattepengar i projektet. Det är inte ett problem tycker Anders Ekegren, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

– Kostnaden har ökat. Men det handlar bara om 15 procent och en del av det kommer ju ge mer intäkter, säger Anders Ekegren, (FP) ordförande i Stadsbyggnadsnämnden. 

Större intäkter genom att bygga dyrare platser för folk som är beredda att betala mer för att se på fotboll. På så sätt kommer ändå Arenan att bära sig själv, menar Anders Ekegren.

Men Philip Lerulf på tankesmedjan Timbro är ganska tveksam till det resonemanget. Han har gjort en utredning om arenabyggen runtom i Sverige och känner igen mönstret.

– Vi har sett i flera kommuner att andra saker får stryka på foten. Vård och barnomsorg får ofta nedskärningar samtidigt som man får skjuta till pengar för att hålla igång de här arenorna, säger Philip Lerulf på tankesmedjan Timbro.

Mattias Pleijel
mattias.pleijel@sr.se