Kramfors

Boende vill stoppa husbygge

Flera personer från bland annat Sundsvall och Umeå kräver att regeringen stoppar en detaljplan för ett nytt fritidshusområde, med 25 tomter i Värns by i Kramfors kommun. Anmälarna menar att bygget av området kommer medföra en ökning av lastbilstrafik och därmed trafikfaror eftersom vägen till och från området redan nu är undermålig. Anmälarna har tidigare överklagat detaljplanen till länsstyrelsen men fick inget gehör där.