Skåne

Hässleholms sjukhus: "Vi har minskat övertiden"

Vårdförbundet riktar kritik mot Region Skåne, som enligt Vårdförbundet beordrar sina anställda att jobba för mycket övertid. På Region Skåne är man medveten om problemet.

- Jag är fullt medveten om att detta kan hända, särskilt om det finns ett stort behov under korta perioder. Det huvudsakliga sättet för oss att minska detta är att bli effektivare med schema och bemanning, säger CSK:s personalstrateg Johnny Nilsson.

Eva Tallroth, stabschef på Hässleholms sjukhus, tycker att Vårdförbundets kritik är obefogad.

- När vi tar in extra medarbetare tar vi alltid i första hand in timanställda, i andra hand deltidsanställda och i tredje hand heltidsanställda, säger Eva Tallroth, som säger att Hässleholms sjukhus minskat övertiden med 20 procent under de fem första månaderna av 2010.

- Det har vi gjort genom täta uppföljningar och bättre analysverktyg för cheferna, säger hon.