Östergötland

Fladdermössen i länet kartläggs

Nu ska Östergötlands fladdermusbestånd inventeras. Sommarnätterna ger nämligen extra bra möjligheter att se fladdermössen.

Det är nu under sommarnätterna som fladdermössens ungar tar sina första trevande flygturer och då ger möjligheter att undersöka beståndet.

Länsstyrelsen Östergötland har med fladdermössen i sitt regionala miljöövervakningsprogram och följer dessa på cirka 50 gårdsmiljöer runt om i länet.

I Östergötland finns 13 olika arter fladdermöss.