ÖSTERSJÖN

Gråsälarna blir inte fler

Efter en dramatisk minskning på grund av miljögifter och jakttryck, började stammen i Östersjön öka kraftigt från 1980-talet. Men de tre senaste årens inventering av gråsäl visar att det inte blir fler gråsälar.

Olle Karlsson är sälforskare vid naturhistoriska riksmuseet.

– Enbart att det sker en inbromsning i ökningstakten är väl inget skäl till oro. Däremot om man lägger till de övriga miljöförändringar man sett i Östersjön, till exempel att sälarna blivit magrare så finns det anledning att titta vidare och se vad det faktiskt beror på.

Att antalet gråsälar inte fortsätter öka utan snarare ligger på en jämn nivå kan bero på flera orsaker. 2001 introducerades skyddsjakt på säl i Sverige och i Finland något tidigare och en delorsak skulle kunna vara ett ökat jakttryck säger Olle Karlsson.

– Det har inte skett några större förändringar av antalet  fällda djur i Sverige men det är ganska mycket djur som fälls i framför allt Finland och på Åland. Och med tanke på att vi förmodligen ligger i häradet 500-1000 djur som fälls varje år är det naturligt att vi ser en inbromsning i ökningstakten.