Jordbruksverket

Färre spannmålsfält på ön

Sensommarens gula, mogna spannmålsodlingar blir allt färre i Sverige. Det visar statistik från Jordbruksverket.

På Gotland minskade  spannmålsodlingen med 1824 hektar (-5.33 procent), från 34 250 hektar 2009, till 32 426 hektar i år.

Under 2006-2007 ökade odlingen något när världsmarknadspriset gick upp. Men nu slår förändringen av jordbruksersättningarna från 2005 igenom. Den nya jordbruksersättningen innebär att olika grödor, som spannmål, inte gynnas genom bidrag på samma sätt som tidigare.