Ozon orsakar skador på grödor

Det marknära ozonet har mer än tredubblats sen 1800-talet. Ökningen, som beror på utsläpp, kan påverka både människor och växter. På Öllövs gård i Skåne har man i samarbete med forskare, börjat undersöka spenatodlingar för att upptäcka misstänkta skador.

Hans Lundahl arbetar på gården som rådgivare.

– Vi letar efter bruna fläckar som går igenom hela bladet, säger han.

Skadad gröda måste slängas, och det finns en del fläckar på spenaten på Öllövs gård utanför Båstad. Forskarna tror att det här hänger ihop med den tillfälliga höjningen av marknära ozon som uppstod för två veckor sen i södra Sverige. Utsläpp från kontinenten vandrade in och blev till marknära ozon i den starka solen, media varnade eftersom höga halter kan irritera andningsvägar hos känsliga personer.

Sådana här plötsliga ozonhöjningar inträffar ganska sällan, däremot finns det en ständig grundnivå av marknära ozon, och den har mer än tredubblats sedan industrialiseringen tog fart på 1800-talet. Och den fortsätter att öka på norra halvklotet.

Det här kan bland annat bidra till för tidigt åldrande hos växter, säger Per-Erik Karlsson, docent vid Svenska Miljöinstitutet IVL.

– Jordbruksgrödornas blad vissnar tidigare och därför blir skörden lägre. En årlig kostnad för ozonets inverkan på jordbruksgrödor och skog ligger på ungefär 500 miljoner kronor årligen, säger han.

Inom EU finns gemensamma utsläppsregleringar, och via FN har ett trettiotal länder i Europa och Nordamerika också kommit överens om att minska utsläppen av ozonframkallande ämnen, till exempel kolväten och kväveoxider. Den överenskommelsen ska snart förnyas och många hoppas då på strängare utsläppsgränser.

– Jag tror säkert att takvärdena i ett nytt protokoll kommer vara lägre, alltså strängare, än de vi har i nuvarande protokollet, säger Lars-Olov Olsson, utredare på Naturvårdverket.

På Öllövs gård fortsätter forskare från miljöinstitutet tillsammans med gårdspersonal att hålla kolla på den odlade spenaten, men även på potatisen.

– Vi tror att det finns på potatis.

Är det oroande?

– Jag det är det. Men vi kan för lite och det är framförallt på potatis som det kan vara väldigt allvarligt, säger Hans Lundahl.