Foton på politiker kan avslöja valutgång

Utseendet spelar roll -- även inom politiken. Nu visar ny forskning att man utifrån fotografier av de politiska kandidaterna i ett val, kan förutsäga vem som vinner.

Den nya studien, som utförts vid MIT i USA, visar dels att en politikers utseende påverkar hur stor chans hon eller han har att vinna ett val – men alltså också att man kan använda foton på politikerna för att förutsäga vem som vinner.

Forskarna lät personer i både Indien och USA titta på bilder av kandidater i olika val i dels Mexiko och dels Brasilien. Enbart utifrån fotona fick amerikanerna och indierna sedan svara på frågan vem som var den bästa politikern.

Och de lyckades förvånansvärt väl -- både i Indien och USA lyckades man svara den som faktiskt vann valet i hela 70% procent av fallen.Det är klart högre än vad som skulle kunna ske genom slumpen.

Utseendet har med andra ord en uppenbar betydelse för hur väl man lyckas som politiker, enligt forskarna.

Niclas Berggren, docent i nationalekonomi vid näringslivets forskningsinstitut Ratio, har även han har studerat hur politikers utseende påverkar deras valframgångar. Och han menar att det även en annan intressant aspekt av studien – nämligen att utseendenormerna verkar vara lika även i så vitt skilda kulturer som USA och Indien.

– Det tycks visa på att det kanske finns någon sorts universell uppfattning om hur utseende uppfattas, i relation till hur väl kan man utföra en viss uppgift, säger han.

Niclas Berggren menar också att vi bör ta den här kunskapen i beaktande, när vi utformar och utvecklar framtidens valsystem.

– I valsystem där personval har en starkare roll, så spelar faktorer som skönhet en viktigare roll än i valsystem där partierna har en starkare ställning. Det är intressant mot bakgrund av att det pågår en diskussion här i Sverige om hur vi bör utveckla valsystemet. Vi har ju personval här också, även om det är ganska svagt, Men vissa vill ju stärka det, säger han.

När vi väger för- och nackdelarna med ett mer utpräglat personval mot varandra, så bör vi ta med detta i beräkningen, menar Niclas Berggren.

Och om de politiska vinsterna med ett attraktivt utseende blir större, så är det kanske inte heller avlägset att tänka sig att politiker vidtar mer drastiska åtgärder för att förbättre sitt utseende – som till exempel plastikoperationer, tror Niclas Berggren.

– Än så länge har nog inte det har blivit något särskilt viktigt inslag, till skillnad från exempel på styling bland politiker. Där visar dock forskning att det är mindre viktigt än ansiktets utseende. Men de här mer radikala åtgärderna, som att plastikoperera sig och använda botox, skulle kunna tänkas spela viss roll framöver, säger han.

Referenser:
Lawson et al. "Looking like a winner - Candidate Appearance and Electoral Success in New Democracies", to be published in World Politics this fall.

Berggren et al. "The looks of a winner: Beauty and electoral success". Journal of Public Economics, Volume 94, Issues 1-2, February 2010, Pages 8-15. doi:10.1016/j.jpubeco.2009.11.002.