Sjukvårdspolitiskt program

M vill bolagisera lasarettet

Moderaterna på Gotland föreslår att Visby lasarett ska ombildas till ett aktiebolag, som ska ägas av kommunen. Styrelsen ska bestå av experter och inte politiker.

Även folktandvården bör bolagiseras, tycker partiet i sitt sjukvårdspolitiska program som presenterats idag.

En av fördelarna med att driva lasarettet i bolagsform skulle vara att det blir mer lönsamt att sälja sjukvård till andra än gotlänningar.

Dessutom föreslår partiet att man bör pröva att ha en hytt per färja erbjuda medicinsk utrustning, för att underlätta resor till fastlandet för sjuka.

Moderaterna vill också slå ihop hälso- och sjukvårdsnämnden med socialnämnden, för att få bättre vård för människor med flera sjukdomar.