Regionfrågan

Värmlänningarna säger nej till Västra Götaland

Vämlänningarna har ångrat sig i frågan om att bilda en storregion med Västra Götaland, det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Radio Värmland. Från att nästan hälften av de tillfrågade värmlänningarna förra året ville se en sammanslagning, svarar nu 60 procent att de inte vill se en en storregionsbildning.

I undersökningen tillfrågades 500 personer om sin inställning till förslaget att bilda en storregion bestående av Värmlands och Västra Götalands län. Mindre än en tredjedel, 28 procent, svarade att dom är för en sammanslagning, samtidigt svarade mer än dubbelt så många, 61, procent nej på samma fråga, det är därmed en stor majoritet som är emot förslaget.

Samma undersökning gjordes för ett år sedan men då såg siffrorna annorlunda ut, då ville istället en majoritet,se en sammanslagning men den siffran har nu sjunkit rejält.