Bara sju av 91 banker klarade inte stresstest

Stresstestet för banker i EU som presenteras idag har visat att en majoritet av bankerna står stabilt. Av totalt 91 banker som prövats i testet har bara sju blivit underkända - det vill säga bankernas buffertar skulle inte räcka för en ännu sämre ekonomisk situation.

Totalt har 91 banker prövats av den Europeiska bankövervakningskommitén CEBS, som är en rådgivande EU-organisation bestående av representanter från EU-ländernas centralbanker och tillsynsmyndigheter.

Av de 91 bankerna har sju banker blivit underkända, det vill säga att bankernas buffertar inte skulle räcka för en ännu sämre ekonomisk situation. Fem av de underkända bankerna är spanska, en grekisk och en tysk. Ingen av de underkända bankerna hör till de viktigaste i sitt respektive land. De svenska bankerna har, som väntat, klarat sig bra i testerna.

– Det förändrar inte vår tidigare bedömning att svenska banker har goda kapitalbuffertar för att hantera påfrestningar i ekonomin, säger Martin Noréus, biträdande avdelningschef på Finansinspektionen.

En förhandsdiskussion inför presentationen av stresstestet i kväll har varit om testerna, som beslutades vid EU-toppmötet i Bryssel för drygt en månad sen, varit tuffa nog. Den diskussionen lär övergå i en efterhandsdiskussion.

Testet består i att EU har kommit överens om ett visst scenario som sedan testats på bankerna. Scenariot man testat är dålig tillväxt, fallande börser, högre räntor och stora förluster för bankerna.

– Vi gör bedömningen att de tester vi använt tidigare är lite tuffare än de här testerna. Även då har vi kunnat se att de svenska bankerna klarar sig bra. Även riksbankens tester var tuffare än detta, säger Noréus.