Intyg avslöjar sexbrottsdömda

Fler än väntat har begärt utdrag ur polisens brottsregister för anställning inom barnomsorg och grundskola. Sedan årsskiftet har Rikspolisstyrelsen sänt ut sammanlagt 60.000 utdrag. Det är fyra gånger fler än utbildningsdepartementet räknat med. I 15 fall har det visat sig att den som beställt intyget varit dömd.
Hälften av domarna gäller sexualbrott, hälften grova våldsbrott. För att få anställning inom barnomsorgen eller i grundskolan krävs från 1 januari intyg på att man inte dömts för sådana brott.