Fler vårdnadstvister i domstol trots lagändring

Trots att lagen ändrades för fyra år sedan för att vårdnadstvisterna skulle bli färre har det blivit tvärtom.

Sedan ändringen i föräldrabalken infördes 2006 har antalet tvister som hamnat i domstol ökat med drygt 30 procent, skriver Dagens Nyheter.

Som en del av lagändringen blev det enklare att få ensam vårdnad något som gjort att fler väljer att testa det och se om det fungerar och därför driver processen vidare.