strängnäs

Startar boende för flyktingbarn

Ingen familj ville ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det är anledningen till den två år långa förseningen som gjort att Strängnäs kommun ännu inte tagit emot några flyktingbarn trots att beslutet att bli en så kallad anvisningskommun togs redan 2008.

– Vi pratade med de familjer som vi redan har avtal med och då var det några som verkade intresserade, säger Bengt Gustafsson socialchef i Strängnäs kommun. Men sedan när de fick veta att det inte handlade om barn så tackade man nej.

Varken kommunen eller familjehemmen visste från början att det främst rörde sig om ensamkommande ungdomar och inte småbarn. När det uppdagades drog sig hemmen ur eftersom man inte trodde att man skulle klara av arbetsbördan. Istället planerar kommunen ett nytt gruppboende.

– Det är ett krävande uppdrag som egentligen handlar om dygnet runt stöd, berättar Socialchef Bengt Gustafsson.

När det var tänkt att de ensamkommande flyktingbarnen skulle bo i familjehem så skulle Strängnäs ta emot 2 barn. Efter att beslut tagits om gruppboende har man nu utökat siffran till 8 barn varav tre av dessa kan komma att vara asylsökande. Just nu tar Strängnäs kommun emot anbudsförslag från de företag som är intresserade av att driva gruppboendet. Tanken är att man ska kunna börja ta emot de ensamkommande flyktingbarnen någon gång efter årsskiftet.

– Är det ett bra gruppboende så tycker jag att det är bra, säger Anette Tartsell i Strängnäs. Och det är viktigt att kommunen tar emot flyktingbarn.

Alexandra Maritz
alexandra.maritz@sr.se