Konflikt om Cyperns luftrum ger flygincidenter

Kommunikationen mellan trafikledare på norra och södra Cypern är mycket dålig. Och det innebär stora risker för den växande flygtrafiken i området.

Antalet farliga flygintermezzon har ökat från 390 år 2006 till 458 förra året.

Den grekcypriotiska flygtrafikledningen ansvarar för luftrummet över Cypern och östra Medelhavet i enlighet med internationella avtal. Turkcyprioterna övervakar flygningarna mellan Turkiet och norra Cypern, men hävdar också rätt till omgivande luftrum.

På grund av ökad flygtrafik arbetar många trafikledare nu övertid för att upprätthålla säkerheten.