Östergötland

Råttor lockas fram på sommaren

Att äta ute i det gröna är populärt på sommaren. Men det är inte bara vi människor som lockas ut i parker och på stränder för att äta.

Våra kvarlämnade rester och sopor blir en festmåltid för råttorna. Ju mer vi lämnar efter oss desto fler råttor lockas fram för att frossa i våra rester.

Om oturen är framme kan råttor söka sig in i våra hem och ställa till skador. Det gäller därför att hålla koll på avloppsledningar och golvbrunnslock som är de vanligaste vägarna in för råttorna, som gärna lever i städernas kloaker.